10 Adımda Bayilik Süreci

Bayilik sürecine ilişkin merak ettiğiniz soruların cevabını bu bölümde bulacaksınız. KAHVALTI EVİM ailesinin bir parçası olmak istediğinizde, işletilecek süreçle ilgili tüm aşamaları aşağıda görebilirsiniz.

1. Adım: Başvurunun yapılması

İnternet dışında telefon ve posta yoluyla başvuru yapılabilir.

2. Adım: Başvurunun değerlendirilmesi

Firmamıza ulaşan tüm başvurular en geç bir hafta içinde değerlendirilir, olumlu veya olumsuz başvurular girişimciye bildirilir.

3. Adım: Aday emlak değerlendirilmesi

Olumlu başvurularla ilgili en geç bir hafta içinde mağaza için düşündüğünüz emlak ziyaret edilerek değerlendirme yapılır.

4. Adım: Bayi adayının değerlendirilmesi

Mağaza adayı emlak değerlendirmesinin ardından bayi adayına randevu verilerek, yüz yüze görüşme yapılır. Bu görüşmede bayi adayına sisteme katılım ile ilgili detaylı bilgiler verilir. Aday emlak için yapılan swot analizi neticesinin olumlu olması halinde bayi adayı ile paylaşılır.

5. Adım: Bayilik sözleşmesinin imzalanması

Bayilik sözleşmesinin hazırlanıp imzalanması için gerekli evrak listesi bayi adayına verilir. Gerekli evrakların tamamlanmasından sonra 5 (beş) yıllık bayilik sözleşmesi imzalanır.

6. Adım: Mimari projenin hazırlanması

Mimari ekip, üç gün içinde mağaza yerini ziyaret edip rölevesini alır ve uygulanacak konsept belirlenir. Yedi gün içinde mimari proje çizimi tamamlanır. Proje çizimi sadece KAHVALTI EVİM mimari ekibi tarafından yapılır.

7. Adım: Projenin uygulaması

Hazırlanmış mimari projenin uygulamasında bayi kendi seçeceği taşeronlarla çalışmakta serbesttir ancak hazırlanmış ve onaylanmış mimari proje dışına çıkamaz.

8. Adım: Personel alımı ve eğitimi

Açılacak KAHVALTI EVİM mağazası için gerekli norm kadro için uygun nitelikte personel seçilir ve mevcut mağazalarda alıştırma çalışmasına alınır.

9. Adım: Reklam ve tanıtım malzemelerinin hazırlanması

Açılıştan üç gün önce KAHVALTI EVİM mağazasına ait broşür, tanıtım föyü vb. basılı reklam malzemeleri KAHVALTI EVİM ekibi tarafından belirlenen bölgede dağıtımı yapılır.

10. Adım: Mağazanın satışa hazır hale getirilmesi

Mağaza açılmadan 1 gün önce tüm hazırlıklar tamamlanır ve deneme satışı yapılır. Tüm sistemin kontrolü sağlanır.

Kahvaltı Evim sizlere sunmuş olduğu tüm ürünlerle ile ilgili olarak gerekli sağlık kontrollerini ve hijyen denetimlerini tüm şubelerinde gerçekleştirmektedir.